Polikistik over Sendromu’nda İsotretinoin (A vitamini) Tedavisi

İsotretinoin (Retinoik asit) A vitamini benzeri maddeler içeren ilaçlar polikistik over sendromu olan kişilerde altta yatan hormonal bozukluğu tedavi etmemektedir. Buna rağmen polikistik over sendromu’nda sivilce (Akne) tedavisi amacıyla halen yaygın olarak kullanılmaktadır.

Polikistik over sendromu olan kişilerde A vitamini benzeri ilaçlarla yapılan tedavi sivilce şikayetinde geçici bir iyileşme sağlamakla birlikte, bu kişilerde sivilce şikayeti çoğunlukla bir süre sonra tekrarlamaktadır. Bu durum hamilelik döneminde ve hatta hamile kalmadan belirli bir süre önce kullanıldığında düşüğe (abortus) ve bebekte ciddi sorunlara (teratojen) yol açabilen ve uzun yıllar kullanan kişilerde erken menopoz’ a neden olabilen bu ilaçların genellikle tekrar tekrar, düzensiz bir şekilde kullanılmasına neden olmaktadır(1,2,3).

A vitamini (Retinoik asit) benzeri ilaçlar polikistik over sendromu olan kişilerde sivilce tedavisinin kalıcı olması için altta yatan hormonal sorunun tedavisi yapılmadan önce kullanılmamalıdır.

Kaynaklar

1-Epidemiology of isotretinoin exposure during pregnancy. Dai WS, LaBraico JM, Stern RS. J Am Acad Dermatol. 1992 Apr;26(4):599-606.

2-Reprod Biomed Online. 2013 Aug;27(2):184-91. Decreased ovarian reserve in female Sprague-Dawley rats induced by isotretinoin (retinoic acid) exposure.

About this FactMed analysis covering adverse side effect reports of ACCUTANE patients who developed PREMATURE MENOPAUSE.
Percentage of ACCUTANE patients where PREMATURE MENOPAUSE is a reported side effect: 0.0037%
FDA reports of any drug causing PREMATURE MENOPAUSE : 322
Average percentage for all medicated patients where PREMATURE MENOPAUSE is reported as a complication: 0.0020%

3-Isotretinoin,pregnancies, abortions and birth defects: a population-based perspective. Bérard A, Azoulay L, Koren G, Blais L, Perreault S, Oraichi D. Br J Clin Pharmacol. 2007 Feb;63(2):196-205.

Bunları da İnceleyin

Anti-Mullerian Hormon (AMH)

Yumurtalıklarda yumurtaları içinde taşıyan küçük keseciklerin (preantral ve antral foliküller) duvarını döşeyen hücreler tarafından (granulosa …