Biyografi

Dr.Burak HACIHANEFİOĞLU

Dr. Burak Hacıhanefioğlu 1969 yılında İstanbul’da doğdu. 1986 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. 1993-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası yaptı. Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası döneminde ‘’Polikistik Ovaryum Sendromunda İnsülin Direnci ve Renin-Angiotensin sistemi (RAS) arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi’’ konulu tezini tamamladı. Polikistik over sendromu’nda yumurtalık kaynaklı renin-angiotensin sisteminin insülin direncinden bağımsız olarak etkin olduğu ilk defa bu çalışmada gösterilmiştir.

Dr. Burak Hacıhanefioğlu Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını bitirdikten sonra sonra 1999 yılında halen Karolinska Enstitüsünde çalışan Profesör Dr. Sven Eric Olsson ile birlikte İsveç’te Orebro Üniversitesinde polikistik over sendromu’nda yumurta gelişimi ve yumurtlama konusunda çalışmalarda bulundu.

2000-2002 yılları arasında İngiltere, Londra’da Newham Üniversite hastanesinde Üreme Endokrinolojisi bölümünde araştırma görevlisi olarak Profesör Dr. Ovrang Djahanbakhch ile birlikte  çalıştı. Bu dönemde hazırladığı ‘’Investigation of apoptotic and cell cycle pathways in granulosa cells of women with polycystic ovary syndrome’’ başlıklı projesinin tamamlanması için Queen Mary University of London, Barts and The London School of Medicine and Dentistry tarafından maddi destek ile ödüllendirildi. Araştırma görevlisi olduğu bu dönemde Newham Üniversite hastanesinde polikistik over sendromu kliniğinde çalıştı.

2000-2003 yılları arasında doğu Londra’nın farklı mahallelerinde görev yapan pratisyen doktorların (GPs) polikistik over sendromu hakkında bilgilerini arttırmak amacıyla seminerler verdi. 2004 yılında, Londra’da The Royal Society of Medicine tarafından düzenlenen polikistik over sendromu toplantısında Fertility and Sterility dergisinde yayınlanmış olan ”Polycystic ovary syndrome nomenclature: chaos?” başlıklı editorial’ ının sunumunu yaptı.

Dr. Burak Hacıhanefioğlu, 2008 yılından beri, İstanbul, Türkiye’de kurucusu olduğu ‘BH Kadın Sağlığı Araştırma-Tedavi ve Polikistik Over Kliniği’nde çalışmaktadır.

2008-2013 yılları arasında, polikistik over sendromu olan kadınların sex hormone binding globulin (SHBG) geninde, exon 8 üzerinde yapılan genetik analiz ile genetik farklılıkları (polymorphism) araştırdı. SHBG geninde exon 8 de görülen genetik farklılık (E326K single nucleotide polymorphism) ilk defa bu çalışmada gösterilmiştir.

Dr.Burak Hacıhanefioğlu Türkçe ve İngilizce, bilimsel referansları temel alarak hazırlamış olduğu polikistik over sendromu hakkındaki websitelerini (www.polikistikover.net, www.polikistikover.org www.polycysticovary.net) yeni bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenli olarak yenilemektedir.

Dr.Burak Hacıhanefioğlu 2002 yılında San Fransisco, California’ da kurulan Androgen Excess and PCOS Society’ nin 50 kurucu üyesinden biridir. The Endocrine Society, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ve Türk Androloji Derneğinin üyesidir.

Dr.Burak Hacıhanefioğlu’nun yayınlanmış (peer-reviewed) bilimsel çalışmalarının listesi aşağıdadir;

Gynecol Endocrinol. 2013 Apr;29(4):361-4. Association of anthropometric, androgenic and insulin-related features with polymorphisms in exon 8 of SHBG gene in women with polyacystic ovary syndrome. Hacıhanefioğlu B, Aybey B, Hakan Özön Y, Berkil H, Karşıdağ K.

J Clin Endocrinol Metab. 2008 Mar;93(3):881-7. Granulosa cell survival and proliferation are altered in polycystic ovary syndrome. Das M, Djahanbakhch O, Hacihanefioglu B, Saridogan E, Ikram M, Ghali L, Raveendran M, Storey A.

CPD Clinical Biochemistry. 2003; 5(1):8-13. Pathogenesis and metabolic manifestations of polycystic ovary syndrome. Burak Hacihanefioglu & Sudha Bulusu.

Fertil Steril. 2002 Mar;77(3):526-8. Effect of hypertension therapy with the angiotensin-converting enzyme inhibitor lisinopril on hyperandrogenism in women with polycystic ovary syndrome. Hacihanefioglu BSomunkiran AMahmutoglu ISercelik AToptani SKervancioglu E.

Fertil Steril. 2000 Jun;73(6):1261-2. Polycystic ovary syndrome nomenclature: chaos?  Hacihanefioglu Burak.

Fertil Steril. 2000 Feb;73(2):261-5. Influence of insulin resistance on total renin level in normotensive women with polycystic ovary syndrome. Hacihanefioglu B, Seyisoglu  HKarsidag KElter KAksu FYilmaz TGurol AO.

Fertil Steril. 1999 Mar;71(3):425-30. Role of mutations Trp8⇒Arg and Ile15⇒Thr of the human luteinizing hormone beta-subunit in women with polycystiic ovary syndrome. Elter K, Erel CT, Cine N, Ozbek U, Hacihanefioglu B, Ertungealp E.